ผู้คน, ชุมชนและโลก

ความปลอดภัยและการทำงาน

ทีมงานของเราชุมชนของเรา

การดำเนินการด้านภูมิอากาศตามหลักวิทยาศาสตร์

โมเดลธุรกิจหมุนเวียน

บี-คอร์ป

สิ่งแวดล้อม

นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรา

การมีระบบการจัดการบริหารแรงงานที่ดี  มีเสรีภาพในการสมาคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายจ้าง สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและมีสวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ซึ่งมั่นใจได้จากรางวัล GLP ที่เราได้รับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่าเราเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารการจัดการด้านต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ร่วมไปถึงด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ด้านมาตรฐานแรงงานไทย ด้านมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเราเชื่อว่าการจัดการที่ดีนี้จะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ ผู้คนสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้ส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสังคมที่มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

เรายืนหยัดในเรื่องการดำเนินกิจการที่ถูกต้อง และการช่วยเหลือกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ดังเช่น กิจกรรมร่วมกับสภากาชาติไทยในการรณรงค์บริจาคโลหิตทุก 3 เดือน, การร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่และปลูกต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่, รวมถึงการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมในท้องถิ่นอื่นๆ

นโยบายความหลากหลาย

ความเท่าเทียมกันและยอมรับความแตกต่าง

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการร่วมสร้างสถานที่ทำงานโดยพนักงาน เพื่อความปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งเป็นเสาหลักของวัฒนธรรมการทำงานของเรา เราเชื่อว่าพนักงานของเรามีคุณภาพและความสามารถต่อองค์เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะรวบรวมข้อมูลของพนักงาน และนำมาใช้ในการตัดสินใจ ที่จะส่งผลต่อการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของทุกคน

เราเข้าใจดีว่าค่าครองชีพอาจพุ่งขึ้นสูงกว่าค่าครองชีพอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำที่เพียงพอต่อค่าครองชีพให้กับพนักงานทุกคน โดยมีการทบทวนเทียบกับตัวชี้วัดค่าครองชีพเป็นประจำทุกปี


 

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

นโยบายจรรยาบรรณในที่ทำงาน

"ชุดดำน้ำแห่งปี" จาก FLASHBOMB FUSION ในงานประกาศรางวัล SBIA 2023 Awards
 

SBIA เป็นรางวัลสำคัญสำหรับวงการโต้คลื่น ถึงเวลาแล้วในความสำเร็จตลอดระยะเวลา 8 ปี ในการค้นหานวัฒกรรมให้กับชุดเว็ทสูตที่ไม่เหมือนใคร ในเหล่าอุตสาหกรรมมากมายนี้เราเป็นผู้ที่โดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในแบรนด์ ในการสร้างอุตสาหกรรมโต้คลื่นและในกีฬาเซิร์ฟบอร์ด

ความภาคภูมิใจนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าทีมงานของเรา ชุมชนของเรามีความทุมเท หลงไหลในการค้นหาและสร้างสิ่งที่ดีที่สุดอย่างชุดเว็ทสูต ที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทออนสมู๊ทไทยและแบรนด์ Ripcurl เพื่อเป็นผู้นำในงานผลิต ด้วยเทคนิคแปลกใหม่ที่สุดและดีที่สุดในโลก

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

นโยบายความรับผิดชอบของบริษัท

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานของเรา

เราเชื่อว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) นั้นดีต่อโลก เราดำเนินการด้านภูมิศาสตร์ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เห็นพ้องต้องกันแล้วว่า เราจำเป็นจะต้องลดภาวะโลกร้อนให้ไม่สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นในแผนกลยุทธ์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อตกลงปารีสภายในปี 2568

ขั้นตอนที่เราได้ดำเนินการ

เราได้จัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท และระบุโอกาสการลดการปล่อยโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราที่ผ่านมา

เราได้กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัท รวมถึงการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีที่มาจากกระบวนการทำงานของเรา

เราได้ลงทุนด้านพลังงานทดแทน โดยการจำกัดความจำเป็นในการขนส่งสินค้าทางอากาศ และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผ่านโครงการต่างๆ ที่ช่วยชดเชยการปล่อยคาร์บอน

เราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน และการกำจัดของเสียนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับโลกและสำหรับธุรกิจ เรากำลังพัฒนาแนวคิดเรื่องขยะเป็นศูนย์ และมุ่งสู่การคิดและการปฏิบัติตามแนวคิดการหมุนเวียน ผ่านทุกกระบวนการทำงานของพวกเรา

ขั้นตอนที่เราได้ดำเนินการ

เราได้จัดทำฐานข้อมูลของเสียของบริษัท สำหรับของเสียทุกประเภท กำหนดเป้าหมายการกำจัดของเสียเชิงปริมาณ จากฐานขอมูลของเรา นำนีโอพรีนที่เหลือจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่
รีไซเคิลกระดาษแข็งและพลาสติกทั้งหมดที่ได้จากกระบวนการทำงาน ใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ำได้เท่านั้น และลดปริมาณบรรจุภัณฑ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 21-07-2565 แอร์สเต็ปออสเตรเลีย จับมือ ริปเคิร์ล ร่วมกันลดของเสีย

บริษัทแอร์สเต็ปออสเตรเลีย รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะประกาศให้ ทราบถึงโครงการริเริ่มเพื่อความยั่งยืน โครงการล่าสุดของเรานั่นคือ การร่วมมือกับริปเคิร์ล ซึ่งได้ทำการออกแบบเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้อง ฝังกลบปริมาณมากจากการผลิตชุดว่ายน้ำ ขณะที่แอร์สเต็ปจะนำเอา ประมาณครึ่งหนึ่งของเศษวัสดุนีโอพรีน ซึ่งเหลือจากการผลิตดังกล่าว มารีไซเคิล เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จุดประกายความสนใจให้กับ โครงการนี้ได้

แอร์สเต็ปให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ของเรา แผ่นรองทั้งหมดที่ผลิตทำมาจากวัสดุรีไซเคิล 90% และสามารถรีไซเคิลได้ 100% ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นรองพื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการมุ่งเน้นด้านความยั่งยืน เราจึงได้ร่วมมือกับริบเคิร์ลเพื่อช่วยลดขยะและสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและลดปริมาณบรรจุภัณฑ์

Airstep Australia partners with
Rip Curl
to reduce waste

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

โปรแกรมรีไซเคิลชุดดำน้ำ

ด้วยความร่วมมือกับ TerraCycle ผู้นำ ด้านการรีไซเคิลระดับโลก Rip Curl ยินดีที่จะประกาศโครงการรีไซเคิลชุดดำน้ำ สำหรับนักเล่นเซิร์ฟทั่วออสเตรเลีย เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2021

ด้วยความร่วมมือกับ TerraCycle ผู้นำด้านการ รีไซเคิลระดับโลก Rip Curl ยินดีที่จะประกาศเปิดตัว โครงการ Wetsuit Take Back Recycling ทั่วประเทศออสเตรเลีย นักเล่นเซิร์ฟทั่วประเทศ สามารถรีไซเคิลชุดเวทสูทแบรนด์เซิร์ฟที่ร้าน Rip Curl ที่ร่วมรายการในวิกตอเรีย นิวเซาท์เวลส์ ควีนส์แลนด์ และเวสเทิร์นออสเตรเลีย ยางรีไซเคิล ทั้งหมดจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อใช้ในชั้นลดทอน ความปลอดภัยของแผ่นปูกันตกแบบนิ่ม ที่ใช้ใน สนามเด็กเล่น และโรงยิมกลางแจ้ง

บริษัท ออนสมู๊ทไทย จำกัด มีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศรับรองมาตรฐานของ B-Corp

การได้รับรองมาตรฐานจาก B Corp สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Ripcurl ในการสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรกับผลกระทบที่องค์กรมีต่อมหาสมุทรและชายหาด ซึ่งเป็นศูนย์กลางของวิถีชีวิตการเล่นกระดานต้คลื่น รวมถึงกับผู้คนที่สร้างชุมชนให้กว้างใหญ่ขึ้น แบรนด์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน กรณีได้รับรองเป็น B Corp เท่ากับยอมรับว่า Ripcur!ดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับมาตรฐานเชิงบวกทีเข้มงวดสำหรับผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทออนสมู๊ทไทยมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการดำเนินงานของเราทั้งหมด
เรามุ่งหวังที่จะบรรลุเป้าหมายนี้โดยยึดมั่นในหลักความยั่งยืน 3 ประการ ได้แก่

การลดของเสีย การกำจัดการปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ และการคิดและดำเนินการแบบหมุนเวียน ตลอดกระบวนการทั้งหมด เราได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อดูแลตรวจสอบ การอบรมพนักงานของเราและเพื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติมที่นี่

นโยบายสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมบางส่วนของเรา

วันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมประจำปีขององค์กร

วันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมประจำปีขององค์กร เป็นวันที่พนักงานทุกคน จะได้เข้าไปทำความสะอาด และกำจัดขยะของเสียต่าง ๆ ภายในชุมชนท้องถิ่น

 

เก็บขยะบนดอยสุเทพ

การเก็บขยะบนดอยสุเทพ ศูนย์กลางวัฒนธรรมอันโดดเด่นและสำคัญ ของเชียงใหม่

 

กิจกรรมประหยัดพลังงาน

โครงการประหยัดพลังงาน ลดการใช้ไฟฟ้า เราเปลี่ยนหลอดไส้จากหลอด ฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ LED ใช้กำลังไฟน้อยกว่าและให้แสงสว่าง มากกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

 

กิจกรรม "Say No Go Green"

กิจกรรม"Say No Go Green"ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การลดและกำจัดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวันของพนักงาน และในกระบวนการ ดำเนินงานของบริษัท

To give you a better experience, by continuing to use our website, you are agreeing to the use of cookies
and personal data as set out in our นโยบายส่วนบุคคล | นโยบายคุ๊กกี้